Privātuma Politika

Reģistrācijas datu apstrāde tiek veikta, ievērojot Latvijas Republikas Likuma par Fizisko personu datu aizsardzību prasības.

Jūsu personīgā informācija, bez Jūsu atļaujas, netiks nodota trešajām personām vai netiks izmantota citos nolūkos bez iepriekšējās vienošanās ar Jums.

Reģistrēšanas procesā Jums netiks pieprasīta finanšu informācija, izņemot datus, kas ir nepieciešama pavaddokumentu noformēšanai, lai piegādātu pirkumu (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts).

Pircējs piekrīt tam, ka viņa personālie dati tiks apstrādāti.